Patiënten met een borderlinestoornis in de gezondheidszorg

Klinische praktijk
E. van Meekeren
H.G.M. Rooijmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2437-9

Dames en Heren,

Patiënten met een psychiatrische stoornis hebben soms ook een lichamelijke aandoening, waarvoor zij ‘somatische’ specialisten consulteren. In veel gevallen zal dit zonder problemen verlopen. Anders ligt dat echter als de lichamelijke kwaal in direct verband staat met de psychiatrische stoornis, hetgeen nogal eens voorkomt bij patiënten met een zogenaamde borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Voorbeelden hiervan zijn: opzettelijk aangebrachte verwondingen (automutilatie) waarmee patiënten bij de chirurg komen, onderbuikklachten of (pre)menstruele klachten waarmee patiënten bij de gynaecoloog komen en suïcidepogingen waarna patiënten bij de eerstehulparts komen. Een persoonlijkheidsstoornis uit zich onder andere in de wijze waarop een patiënt relaties aangaat – hetgeen dus ook geldt voor de relatie tussen de patiënt en de somatische specialist. Er kunnen zich dan ook gemakkelijk problemen voordoen, waarbij het gevaar niet denkbeeldig is dat bepaalde grenzen worden overschreden.

Patiënt A, een vrouw van 25 jaar, is verwezen naar een gynaecoloog wegens premenstruele klachten. De huisarts schrijft…

Auteursinformatie

Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest, Postbus 1250, 2340 BG Oegstgeest.

E.van Meekeren, psychiater.

Jelgersmakliniek, Oegstgeest.

Prof.dr.H.G.M.Rooijmans, psychiater.

Contact E.van Meekeren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties