Patiënten met aspecifieke lage rugpijn hebben mogelijk enige baat bij acupunctuur

Onderzoek
M. Bartelsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1205
Download PDF

Aspecifieke lage rugpijn is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. Omdat pijnstilling vaak niet afdoende is, zoeken veel patiënten hun heil bij alternatieve behandelwijzen. Onderzoekers uit Groot-Brittannië onderzochten de werkzaamheid van acupunctuur als behandeling voor aspecifieke lage rugklachten.1

Uit 39 verschillende huisartsenpraktijken werden 241 volwassen patiënten geselecteerd die minimaal een maand en maximaal een jaar last hadden van aspecifieke lage rugpijn. Deze patiënten werden gerandomiseerd in twee groepen; de helft van de patiënten werd behandeld met acupunctuur, de andere helft kreeg een reguliere behandeling die bestond uit een combinatie van medicatie, advies en fysiotherapie. De acupunctuurbehandeling werd uitgevoerd door 6 verschillende acupuncturisten gedurende een periode van 3 maanden. Twee jaar lang werden de effecten van beide behandelingen onderzocht met vragenlijsten en pijnscores. Als primaire uitkomstmaat werd een pijnscore gebruikt (met een schaal van 0-100; een score van 100 stond voor volledig pijnvrij). Na 1 jaar scoorden de patiënten uit de acupunctuurgroep 5,6 punten (95-BI: –0,2-11,4) hoger dan de controlegroep, na 2 jaar was het verschil 8 punten (95-BI: 2,8-13,2), waarbij gecorrigeerd was voor de behandelend acupuncturist en de initiële pijnscore bij aanvang van de studie. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er in beide groepen een aanzienlijke verbetering van de pijnscore waarneembaar was: van 33,2 tot 64 in de acupunctuurgroep en van 27,9 tot 58,3 in de controlegroep na 1 jaar. In beide groepen werden er geen verbeteringen aangetoond in de functionele beperkingen die patiënten door hun klachten ondervonden. De patiënten die met acupunctuur werden behandeld, ondervonden geen noemenswaardige bijwerkingen.

Deze studie geeft aan dat patiënten met aspecifieke lage rugpijn op de langere termijn een statistisch significant, maar in absolute zin klein voordeel hebben als zij met acupunctuur behandeld worden. Terecht benadrukken de auteurs dat hun studie niet dubbelblind en placebogecontroleerd is opgezet. De uitkomsten zijn daardoor minder inzichtelijk: is het verschil in scores het gevolg van het heilzame effect van de naalden of van alle omstandigheden rond de behandeling? Een uitgebreide systematische review uit 2005 (over 33 gerandomiseerde klinische trials) toonde aan dat acupunctuur effectief de pijn reduceerde bij patiënten met chronische lage rugpijn, maar niet effectiever was dan andere behandelmethoden.2

Of deze studies bijdragen aan de acceptatie van acupunctuur in de behandeling van aspecifieke lage rugpijn is de vraag. In het algemeen blijft de scepsis van artsen groot zolang zij het werkingsmechanisme van een behandeling niet wetenschappelijk kunnen doorgronden.

Literatuur
  1. Thomas KJ, MacPherson H, Thorpe L, Brazier J, Fitter M, Campbell MJ, et al. Randomised controlled trial of a short course of traditional acupuncture compared with usual care for persistent non-specific low back pain. BMJ. 2006;333:623-9.

  2. Manheimer E, White A, Berman B, Forys K, Ernst E. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med. 2005;142:651-63.

Gerelateerde artikelen

Reacties