Patiënt is tevredener over praktijkverpleegkundige

Onderzoek
E.J. Schaefers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1661

In Engeland fungeren binnen de National Health Service verpleegkundigen in plaats van artsen steeds vaker als eerste contact voor patiënten. Deze beleidsverschuiving wordt ingegeven door kostenaspecten, de noodzaak de toegang tot de zorg te verbeteren, specifieke vaardigheden van verpleegkundigen en het tekort aan artsen. In dit reviewartikel werd onderzocht of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties