'Nurse practitioner' even bekwaam als assistent-geneeskundige voor de behandeling van stabiele patiënten na een recent myocardinfarct, maar met meer tevredenheid bij patiënten
Open

Onderzoek
18-11-2006
C.J.M. Broers, J. Smulders, T.J. van der Ploeg, A.E.R. Arnold en V.A.W.M. Umans

Doel.

De haalbaarheid en effectiviteit van taakherschikking van assistent-geneeskundige naar ‘nurse practitioner’ bestuderen bij de behandeling van stabiele patiënten na een recent hartinfarct.

Opzet.

Gerandomiseerd onderzoek.

Methode.

Gedurende 1 jaar werden er gegevens verzameld over de behandeling en de complicaties bij 200 klinische patiënten met een recent doorgemaakt hartinfarct. Bij overplaatsing van de hartbewaking naar de afdeling Cardiologie werden 200 patiënten gerandomiseerd voor een vervolgbehandeling door een assistent-geneeskundige (n = 103) of een nurse practitioner (n = 97). Zowel de assistent-geneeskundige als de nurse practitioner werkte onder directe supervisie van de cardiologen. Een tevredenheidsonderzoek was onderdeel van de studie.

Resultaten.

De patiënten waren voornamelijk mannen (75) en hadden een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. De risicofactoren en cardiale voorgeschiedenis van beide groepen waren vergelijkbaar. Ook de lokalisatie van het infarct en de acute behandeling waren in beide groepen vergelijkbaar. Er werden geen significante verschillen voor de belangrijkste uitkomstparameters gevonden: de sterfte was in beide groepen 0, het aantal recidiefinfarcten bedroeg 2 en de opnameduur was niet verschillend. Wel werd er een significant hogere mate van tevredenheid van patiënten in de groep van de nurse practitioners gemeten.

Conclusie.

De behandeling van stabiele hartinfarctpatiënten door een nurse practitioner was haalbaar, kon efficiënt worden verricht en leidde tot een hogere mate van patiënttevredenheid.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2544-8