Patiënt-controleonderzoek: het belang van de juiste controlepersonen

Klinische praktijk
Rolf H.H. Groenwold
Arno W. Hoes
Jan P. Vandenbroucke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5697
Abstract

Samenvatting

  • Belangrijke niet-experimentele onderzoeksopzetten om de relatie tussen een determinant (bijvoorbeeld een behandeling, een risicofactor, een diagnostische of een prognostische marker) en een klinische uitkomst vast te stellen zijn het follow-uponderzoek en het patiënt-controleonderzoek.

  • In een patiënt-controleonderzoek wordt het vóórkomen van de determinant bij mensen met de uitkomst (de ‘patiënten’) vergeleken met het vóórkomen van die determinant in de onderliggende populatie waaruit de patiënten afkomstig zijn. Voor dat laatste wordt doorgaans een steekproef (de ‘controles’) uit die populatie genomen.

  • De voornaamste reden om een patiënt-controleonderzoek te overwegen, in plaats van bijvoorbeeld een follow-uponderzoek, is efficiëntie: het kan veel sneller en goedkoper worden uitgevoerd omdat niet iedereen, maar alleen de ‘patiënten’ en ‘controles’ in detail worden bestudeerd.

  • Wij illustreren het patiënt-controleonderzoek met een onderzoek naar de relatie tussen mobiel telefoneren en het risico op verkeersongevallen. Daarbij is er vooral aandacht voor het selecteren van de controles.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog (tevens Universiteit Utrecht, divisie Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Utrecht) en prof.dr. A.W. Hoes, klinisch epidemioloog en huisarts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Prof.dr. J.P. Vandenbroucke, klinische epidemioloog.

Contact dr. R.H.H. Groenwold (r.h.h.groenwold@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 10 januari 2013
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Arno W. Hoes ICMJE-formulier
Jan P. Vandenbroucke ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties