De praktijk van systematische reviews. VI. Zoeken, selecteren en methodologisch beoordelen van etiologisch onderzoek

Klinische praktijk
D.A.W.M. van der Windt
M.P.A. Zeegers
H.C.G. Kemper
W.J.J. Assendelft
R.J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1210-4
Abstract

Samenvatting

- Optimale zoekstrategieën voor het identificeren van artikelen over etiologisch onderzoek in geautomatiseerde literatuurbestanden zijn nog niet beschikbaar.

- Het formuleren van goede selectiecriteria is noodzakelijk om de opbrengst te beperken tot een relevante, homogene set van artikelen. De opbrengst van de zoekstrategie dient echter hoog te zijn, om te voorkomen dat veel relevante artikelen worden gemist.

- Bij de methodologische beoordeling van etiologisch onderzoek dient de aanwezigheid en de omvang van selectiebias, informatiebias en ‘confounding’ te worden ingeschat.

- Belangrijke aspecten bij de beoordeling zijn: onafhankelijke en gestandaardiseerde meting van expositie en ziekte, hoge respons, ontbreken van selectieve uitval en correctie voor confounding in de analyse.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Mw.dr.D.A.W.M.van der Windt, epidemioloog; prof.dr.H.C.G.Kemper, inspanningsfysioloog-bewegingswetenschapper-epidemioloog; dr. R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog.

Universiteit Maastricht, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, vakgroep Epidemiologie, Maastricht.

Drs.M.P.A.Zeegers, epidemioloog-gezondheidswetenschapper.

Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, Amsterdam.

Contact Dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (der_windt.emgo@med.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties