Pathogene mitochondriale-DNA-mutaties zijn zeldzaam in Engeland

Onderzoek
M. de Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:599

Een eerste pathogeen DNA-defect dat ziekte bij de mens veroorzaakt, werd in 1988 ontdekt. Sindsdien is een groot aantal afwijkingen beschreven, maar de prevalentie is nog steeds onduidelijk.

Berekening van de prevalentie van mitochondriale-DNA-mutaties wordt bemoeilijkt, doordat (a) klinische verschijningsvormen complex zijn (verschillende mutaties kunnen dezelfde klinische beelden geven en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties