Pathobiology of cardiovascular injury.

Media
H.L. Stone
W.B. Weglicki
M.J. Janse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:231

Pathobiology of cardiovascular injury. From the proceedings of the meeting of the American section of the International Society for Heart Research (ISHR), Oklahoma City, September 13-15, 1984. Onder redactie van H.L.Stone en W.B.Weglicki. (Developments in cardiovascular medicine.) 511 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1985. Prijs: geb. ƒ 259,-.

In dit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties