Passend

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5345

Het NTvG plaatst regelmatig een stelling uit een klinisch relevant proefschrift. Dit keer is dat een stelling van Mary-Joanne Verhoef, op 23 november 2022 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

‘SEH-geïnitieerde palliatieve zorg biedt een belangrijke kans om passende zorg in de laatste levensfase te verbeteren.’

Verhoef MJ. Opportunities to improve palliative care: towards a more patient-centred and proactive approach. Leiden: Universiteit Leiden; 2022

Credits: Juliëtte Stolze, ridderprint.nl

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor…

Gerelateerde artikelen

Reacties