Inkomstenverlies

Cover van het proefschrift "On outcomes for hemophilia" van Erna van Balen.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5190

Het NTvG plaatst regelmatig een stelling uit een klinisch relevant proefschrift. Dit keer is dat een stelling van Erna van Balen, op 30 november 2022 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

‘Als waardegedreven zorg leidt tot lagere kosten, zal implementatie ervan alleen een succes zijn als het niet leidt tot verlies aan inkomsten voor ziekenhuizen.’

 

Van Balen EC. On outcomes for hemophilia. Leiden: Universiteit Leiden; 2022

Cover van het proefschrift "On outcomes for hemophilia" van Erna van Balen.

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Gerelateerde artikelen

Reacties