Parvovirus-B19-infectie in de zwangerschap: een oorzaak van non-immune hydrops foetalis
Open

Klinische les
07-01-1999
P.H. van Gessel, H.I.J. Wildschut, T.E. Cohen-Overbeek en Chr. Vermeij-Keers

Dames en Heren,

Met de verbeterde resolutie en het toenemend gebruik van echoscopie neemt ook de frequentie van het aantal bij toeval gevonden foetale afwijkingen toe. Een voorbeeld daarvan is hydrops foetalis.

Hydrops foetalis is een toestand van excessieve vochtophoping in het extravasculaire compartiment van de foetus. Deze kan gepaard gaan met een diffuse zwelling van de huid (oedeem), ascites, hydrothorax en hydropericard. Afhankelijk van de oorzaak wordt hydrops foetalis ingedeeld in een immune en een non-immune vorm. De immune vorm berust op hemolyse door een antigeen-antilichaamreactie. Non-immune hydrops foetalis wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door chromosomale afwijkingen, zoals Turner-syndroom (45,X) en Down-syndroom (trisomie 21), hartfunctiestoornissen ten gevolge van ritmestoornissen of structurele afwijkingen, en virale infecties, waaronder humaan parvovirus B19. Infectie met parvovirus B19 is in 8-10 van de gevallen de oorzaak van non-immune hydrops foetalis; in ongeveer 40 van de gevallen van non-immune hydrops foetalis wordt de oorzaak niet gevonden.1-3

In deze ...