Hydrops foetalis en parvovirus B19-infectie

Klinische praktijk
P.E. Vermeer-de Bondt
F.C.M. Twaalfhoven
H. Kragt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:218-21

Zie ook het artikel op bl. 209.

Ondanks verbeterde diagnostiek en behandelingsmogelijkheden blijft hydrops foetalis een aandoening met een hoge foetale sterfte en een aanzienlijke maternale morbiditeit. Een groot aantal gevallen van hydrops blijft ook na uitgebreid onderzoek onverklaard. Recente buitenlandse onderzoekingen tonen aan dat parvovirus B19-infectie in de zwangerschap hydrops van de vrucht kan veroorzaken. Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen en de gevolgen van B19-infecties in de zwangerschap (Medische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, sectie Virologie (dr.H.T.Weiland) en sectie Embryologie (mw.dr.Chr.Vermey-Keers); Praeventiefonds).

In dit artikel zal de oorzaak van hydrops foetalis nader worden belicht. Allereerst zal worden ingegaan op enkele algemene aspecten van hydrops foetalis. Aansluitend volgen een overzicht van diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij een B19-infectie en enige aanbevelingen voor verder onderzoek. Enkele algemene kenmerken van het humane parvovirus B19 zijn eerder in dit tijdschrift aan de orde geweest.1

Hydrops foetalis

Gegeneraliseerd oedeem van de…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, afd. Virologie, Postbus 320, 2300 AH Leiden.

Mw.P.E.Vermeer-de Bondt, jeugdarts.

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Leiden.

F.C.M.Twaalfhoven, assistent-geneeskundige; H.Kragt, gynaecoloog.

Contact mw.P.E.Vermeer-de Bondt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties