Paralyse van de M. serratus anterior als beroepsziekte bij een steigerbouwer
Open

Casuïstiek
04-03-1999
L.A.M. Elders, M.M. Dawson en J.M.L. van Zwet