Een afstaand schouderblad

Klinische praktijk
C.G. Faber
M.M. Klaver
J.H.J. Wokke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1717-20
Abstract

Dames en Heren,

Met enige regelmaat worden wij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met een patiënt met een afstaand schouderblad. De vraag dient zich dan aan wat hiervan de oorzaak is en welk aanvullend onderzoek is aangewezen om een eventuele oorzaak op te sporen. Wij zullen aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen dit probleem nader bespreken.

Patiënt A, een tevoren gezonde 22-jarige vrouw, kreeg tijdens een vakantie plots hevige pijn in de rechter schouder, die doortrok door de arm tot in de pink. In het verloop van twee weken verminderden de pijnklachten, maar vervolgens ontdekte zij een afstaand schouderblad rechts. Zij vermeldde verder dat zij bij liggen op haar rechter arm een doof gevoel kreeg in de 4e en 5e vinger en in de ulnaire zijde van de rechter onderarm. Bij neurologisch onderzoek was er een scapula alata rechts bij voorwaarts heffen van de arm (M. serratus anterior, geïnnerveerd door…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Streekziekenhuis Midden-Twente, afd. Neurologie, Hengelo.

M.M.Klaver, neuroloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, Utrecht.

Prof.dr.J.H.J.Wokke, neuroloog.

Contact Mw.dr.C.G.Faber, neuroloog (cfa@sneu.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties