Paradox

Illustratie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5154

‘Vanuit evolutionair oogpunt lijkt apoptose van spermatogoniale stamcellen een onverklaarbare paradox.’

Lei, Q. Spermatogenesis in vitro: myth or reality? Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (2022)

Qijing Lei, op 14 april 2022 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Cover van het proefschrift "Spermatogenesis in vitro" van Q. Lei.

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Gerelateerde artikelen

Reacties