Pancreascarcinoom en adhesiemoleculen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1697

Dat na resectie van een pancreascarcinoom dikwijls peritoneale uitzaaiingen ontstaan, zou te verklaren zijn doordat tijdens de operatie cytokinen vrijkomen die in staat zijn adhesiemoleculen (zoals intercellulair adhesiemolecuul-1 (ICAM-1), vasculair celadhesiemolecuul-1 (VCAM-1) en CD44) te activeren. In vitro vonden Van Grevenstein et al. inderdaad aanwijzingen dat pre-incubatie van een mesotheelcellijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties