Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:162-7

Vergadering gehouden op 4 en 5 juni 1993 te Enschede

Ph.M.Kluin, E.Schuuring en J.H.J.M.van Krieken (Leiden), Oncogenese van humane B-cellymfomen

In tegenstelling tot solide tumoren komen bij veel lymfoproliferatieve aandoeningen (LPD) karakteristieke chromosomale translocaties voor, zoals t(8; 14) in het Burkitt-lymfoom, t(11; 14) in het mantelcellymfoom (centrocytair) en t(14; 18) in het folliculaire lymfoom. Opvallend is de betrokkenheid van immunoglobuline (Ig)-genen bij B-cel-LPD en van T-celreceptor (TCR)-genen bij T-cel-LPD. Moleculaire analyse van breukpunten liet zien dat de meeste translocaties tot stand komen tijdens de fysiologische herschikkingen van deze genen in voorloper-B- en T-cellen in beenmerg en thymus, terwijl een klein…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Pathologie, pa Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Instituut voor Pathologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Dr.J.C.van der Linden, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties