Palliatieve sedatie, het sympathieke alternatief voor euthanasie?
Open

Commentaar
04-03-2005
A.A. Keizer en S.J. Swart
Zie ook de artikelen op bl. 445, 458 en 467.

Mensen zijn dieren die zich via een aantal niet geheel ontwarde manoeuvres deels ontworsteld hebben aan het darwinistische gebeuren. In de natuur wordt over het algemeen zeer kordaat gestorven, doordat dieren niet geneigd zijn de snelle route naar het graf voor elkaar af te sluiten door hulpvaardigheid. Wij doen dat anders en de omwegen die daarbij ontstaan, zijn niet altijd even aantrekkelijk. Hulpvaardigheid bij het sterven is onvermijdelijk een dubbelzinnige onderneming, omdat vrijwel alles wat men doet het sterven zal vertragen of versnellen. Vertragen is in de eindfase geen verdienste meer. Maar versnellen vinden we ook onjuist.

De ideale interventie tijdens het sterfbed zou het lijden moeten verlichten, de stervende wakker houden en geen invloed mogen hebben op het tijdstip van overlijden. Dit is tot nu toe onmogelijk gebleken, ook al omdat men nooit met zekerheid zal kunnen vaststellen of iemand zonder de interventie eerder of ...