Terminale sedatie: consultatie van een tweede arts zoals bij euthanasie of hulp bij zelfdoding
Open

04-03-2005
B.P. Ponsioen, W.H.A. Elink Schuurman, A.J.P.M. van den Hurk, B.N.M. van der Poel en E.H. Runia
Zie ook de artikelen op bl. 449, 458 en 467.

Medische beslissingen worden genomen bij 44 van de sterfgevallen.1 Het betreft vrijwel altijd patiënten met een terminale aandoening, een ziekte die naar verwachting binnen een periode van zes weken tot enkele maanden tot de dood zal leiden. Bij deze patiënten opent de reeks van mogelijke beslissingen met het afzien van een potentieel levensverlengende behandeling.1 Vervolgens kan zich de noodzaak voordoen van intensieve symptoombestrijding. Sedatie is een vorm van intensieve symptoombestrijding, die in 4-10 van de sterfgevallen wordt toegepast;2 dit percentage varieert, afhankelijk van de wijze waarop de gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd. Het aantal gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding beweegt zich tussen 2 en 3 van alle sterfgevallen in Nederland.2

‘Palliatieve sedatie’ wordt door Broekaert omschreven als ‘het opzettelijk toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die ...