Overlevingswinst door bevolkingsonderzoek darmkanker nog niet aangetoond

Onderzoek
Josbert J. Keller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7052

Waarom dit onderzoek?

Bevolkingsonderzoek vermindert de sterfte door colorectaal carcinoom (CRC), maar overlevingswinst werd nooit aangetoond.

Onderzoeksvraag

Neemt de overleving toe door bevolkingsonderzoek naar CRC?

Hoe werd dit onderzocht?

In een gerandomiseerd onderzoek in Minnesota werden in de periode 1976-1992 (met een onderbreking van 1982-1986) personen uitgenodigd voor jaarlijkse (n…

Auteursinformatie

Contact (keller@hagaziekenhuis.nl)

Ook interessant

Reacties