Hoe artsen en juristen samenwerken

Overleg achter gesloten deuren

Een weegschaal met het symbool van de caduceus erachter.
Brenda J.M. Frederiks
Wouter de Ruijter
Menno W. Zandbergen
Rembrandt Zuijderhoudt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6430
Abstract

Een tuchtklacht tegen een arts wordt door juristen en artsen samen beoordeeld. In dit artikel geven artsen en juristen van het Centraal Tuchtcollege een inkijk in hun onderlinge samenwerking, die normaal gesproken achter gesloten deuren plaatsvindt.

Samenvatting

Hoe verloopt de samenwerking tussen artsen en juristen in het tuchtcollege? In dit artikel beschrijven 4 auteurs, 2 juristen, een arts en een voormalig arts uit het Centraal Tuchtcollege hun werkwijze en in het bijzonder de interactie tussen artsen en juristen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam: mr.dr. B.J.M. Frederiks, gezondheidsjurist. dr. W. de Ruijter, huisarts niet praktiserend en aios verzekeringsgeneeskunde bij UWV. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: mr. M.W. Zandbergen, senior raadsheer. mr.drs. R. Zuijderhoudt, psychiater en psychotherapeut niet praktiserend en gezondheidsjurist.

Contact B.J.M. Frederiks (b.frederiks@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Alle auteurs zijn lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, als lid-jurist dan wel als lid-beroepsgenoot.

Auteur Belangenverstrengeling
Brenda J.M. Frederiks ICMJE-formulier
Wouter de Ruijter ICMJE-formulier
Menno W. Zandbergen ICMJE-formulier
Rembrandt Zuijderhoudt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties