Overdracht van medicatiegegevens

Een hels karwei
Klinische les
07-10-2019
Patty J.I. Teeuwisse, Carolien M.J. van der Linden, Bianca M. Buurman, C. (Kees) Kramers, Han Paul Spiers en Fatma Karapinar-Çarkit

Dames en Heren,

Polyfarmacie komt vaak voor bij patiënten met multimorbiditeit. Deze patiënten verplaatsen zich ook frequent tussen zorginstellingen, waarbij het risico bestaat dat informatie over hun medicatiegebruik verloren gaat. Een goede medicatieoverdracht is essentieel om informatieverlies en de bijbehorende risico’s voor de patiënt te vermijden. Medicatieoverdracht vraagt tijd, aandacht en een inschatting van wat een volgende zorgverlener nodig heeft om continuïteit van zorg te bewerkstelligen. Wij zullen het belang hiervan illustreren aan de hand van 2 patiëntbeschrijvingen.

Medication reconciliation: a hell of a job

Transitions of care pose a risk to medication safety. To reduce patient harm, medication reconciliation is advised. However, implementation of medication reconciliation is difficult due to time constraints. We present two female patients aged 82 and 84 years. In both women, unintentional discrepancies arose, went undetected and led to patient harm. Accurate information transfer is essential for continuity of patient care. Medication reconciliation comprises four steps, i.e. verification (identify discrepancies), clarification (check the collected list), reconciliation (document the reason for medication changes) and transfer (communicate the updated list). This article discusses the steps of medication reconciliation and those medication errors that arise during a patient’s transfer from the home setting to hospitalization or a clinic visit. We show that medication reconciliation is not merely an administrative task. As the patient is the only constant factor in health care, patient participation is essential.

Conflict of interest and financial support: none declared.