Osteomyelitis van de talus bij een mank lopend kind

Klinische praktijk
Paul A. Verbeek
Jorien G. de Roest
Tom M. van Raaij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5103
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hematogene osteomyelitis van de talus is een zeldzame oorzaak van mank lopen bij kinderen. Het subacute beloop met een atypisch klachtenpatroon maakt de diagnose lastig en zorgt voor vertraging van een adequate behandeling.

Casus

Een 3-jarig meisje werd op de polikliniek gezien wegens pijn van het rechter been en een mankend looppatroon. In eerste instantie werd aan een coxitis fugax gedacht. De uitslagen van aanvullend laboratoriumonderzoek, conventionele röntgenopnames en botscintigrafie wezen echter op een osteomyelitis van de talus. Patiënte werd behandeld met flucloxacilline. Zij was 4 maanden na het eerste polikliniekbezoek klachtenvrij, met een volledig herstelde functie van de rechter enkel en voet.

Conclusie

Osteomyelitis van de talus op kinderleeftijd is zeldzaam. De diagnose wordt vaak gemist omdat de symptomen in de vroege fase vaag zijn. De juiste keuze van het beeldvormende onderzoek is belangrijk, omdat behandeling met antibiotica afdoende is wanneer deze vorm van osteomyelitis vroeg wordt gedetecteerd.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Orthopedie: drs. P.A. Verbeek, aios orthopedie; dr. T.M. van Raaij, orthopedisch chirurg.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. J.G. de Roest, anios kindergeneeskunde.

Contact drs. P.A. Verbeek, (paulverbeek@gmail.com)

Verantwoording

Nucleair geneeskundige drs. Muhammed Dal heeft bijgedragen aan dit manuscript.
Belangenconflict: P. Verbeek ontving een beurs van de Stichting Anna Fonds. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Paul A. Verbeek ICMJE-formulier
Jorien G. de Roest ICMJE-formulier
Tom M. van Raaij ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties