Atypisch beloop van osteomyelitis door Staphylococcus aureus bij kinderen

Een hand houdt een petrischaaltje vast.
Liora H. Soesman
Jolijn Felix
Gerald M. Peterson
Björn L. Herpers
Pieter-Paul A. Vergroesen
Marlies A. van Houten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6062
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

Bij figuur 1 en 2 zijn helaas onjuiste figuurtitels en onderschriften geplaatst. De juiste bijschriften luiden als volgt:

Figuur 1

MRI van de rechter bovenarm van patiënt A

Coronale T2-gewogen opname van de rechter bovenarm van een 11-jarig meisje met sinds 2 dagen piekende koorts, drukpijn aan de linker laterale malleolus en zeurende pijn aan de rechter bovenarm. Op de opname zijn vetsaturatie en beenmergoedeem zichtbaar in de proximale rechter humerus met metafysair een lichte periostale reactie.

Figuur 2

MRI van het linker onderbeen van patiënt B

Coronale T2-gewogen opname van de linker enkel van een 12-jarige jongen met 2 rode zwellingen op het linker onderbeen. Op de opname zijn vetsaturatie en beenmergoedeem zichtbaar in de distale linker tibia met juxtacorticale vochtcollectie en diffuse induratie van de weke delen.

Dames en Heren, vandaag gaan wij het hebben over het atypische beloop van osteomyelitis bij kinderen. Deze vaak bacteriële infectie, verwekt door Staphylococcus aureus, veroorzaakt op lange termijn botdestructie als er niet tijdig wordt ingegrepen.

Patiënt A, een 11-jarig meisje, kwam op de Spoedeisende Hulp met piekende koorts en een pijnlijke linker enkel sinds 2 dagen. Patiënte had drukpijn aan de linker laterale malleolus zonder zichtbare afwijkingen aan de enkel. Er was geen andere focus voor de koorts. Aanvullend onderzoek liet een CRP-waarde van 21 mg/l zien, een leukocytenaantal van 6,3 x 109/l met een normale differentiatie en een BSE van 22 mm/uur. Op de röntgenfoto en echo van onderbeen en enkel werden geen afwijkingen gezien. Een bloedkweek werd ingezet. Patiënte werd ontslagen met de werkdiagnose ‘reactieve artritis’, gebaseerd op de koorts, lokale pijn zonder zichtbare afwijkingen en lage infectieparameters.

De volgende dag was de pijn verdwenen, maar…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, Haarlem, afd. Kindergeneeskunde: drs. L.H. Soesman, coassistent (thans: Tergooi Ziekenhuis, Blaricum, anios); drs. J. Felix, anios; dr. M.A. van Houten, kinderarts. Spaarne Gasthuis, Haarlem, afd. Radiologie: drs. G.M. Peterson. Spaarne Gasthuis, Haarlem, afd. Orthopedie: dr. P.P.A. Vergroesen, aios (tevens: Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar). Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem: Dr. B.L. Herpers, arts-microbioloog.

Contact M.A. van Houten (mvanhouten2@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liora H. Soesman ICMJE-formulier
Jolijn Felix ICMJE-formulier
Gerald M. Peterson ICMJE-formulier
Björn L. Herpers ICMJE-formulier
Pieter-Paul A. Vergroesen ICMJE-formulier
Marlies A. van Houten ICMJE-formulier
Marlies van Houten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties