Het mankend kind: een rode vlag voor iedere medicus

Klinische praktijk
Bram J.A. Schoolmeesters
Joost A.A.M. van den Hout
A.J.P. (Peter) Joosten
Maaike P. Terra
Miranda J.C.M. Elmans-Reuvers
Christiaan J.A. van Bergen.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3786
Abstract

Dames en Heren,

Een mankend looppatroon bij een kind is een rode vlag totdat ernstige oorzaken middels aanvullend onderzoek zijn uitgesloten. Het mank lopen kan vele oorzaken hebben, die meestal zijn gelegen in het heupgewricht. Het stellen van de juiste diagnose wordt bemoeilijkt doordat kinderen vaak lastig te onderzoeken zijn. Daarnaast zijn sommige veelvoorkomende oorzaken moeilijk vast te stellen op beeldvormend onderzoek. Dit vergroot de kans op een ‘dokters delay’, met mogelijk ernstige consequenties voor het kind. In deze klinische les bespreken wij aan de hand van 4 casussen de meest voorkomende oorzaken van mank lopen bij kinderen.

Patiënt A, een 6-jarige jongen, bezocht de huisartsenpost, omdat hij sinds 1 dag bij belasten pijn had aan het rechter been. 2 dagen eerder was hij van zijn fiets gevallen. Bij lichamelijk onderzoek door de dienstdoende huisarts waren alle bewegingen van de heup pijnlijk. De huisarts verwees patiënt daarom door naar de SEH. Aldaar zagen wij bij lichamelijk onderzoek een niet-zieke jongen zonder koorts, die mank liep met zijn rechter been in exorotatie. Bij functieonderzoek was zowel exorotatie als endorotatie van de rechter heup pijnlijk en beperkt. Aan het linker been vonden wij geen bijzonderheden. De infectieparameters in het bloed waren niet afwijkend. Op de conventionele röntgenopname waren geen evidente afwijkingen zichtbaar, maar echografisch onderzoek van de rechter heup liet intra-articulair vocht zien. Vanwege de pijn besloten wij patiënt ter observatie op te nemen op de afdeling Kindergeneeskunde. 2 dagen later was de pijn spontaan afgenomen. Wij stelden de diagnose…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda. Afd. Kinderorthopedie: drs. B.J.A. Schoolmeesters, promovendus (tevens: Amsterdam UMC, Amsterdam en Flinders Medical Centre, Adelaide); drs. J.A.A.M. van den Hout, drs. A.J.P. Joosten en dr. C.J.A. van Bergen, orthopedisch chirurgen. Afd. Radiologie: dr. M.P. Terra, radioloog. Huisartsenpraktijk Teteringen, Teteringen: drs. M.J.C.M. Elmans-Reuvers, huisarts.

Contact B.J.A. Schoolmeesters (scho0243@flinders.edu.au)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bram J.A. Schoolmeesters ICMJE-formulier
Joost A.A.M. van den Hout ICMJE-formulier
A.J.P. (Peter) Joosten ICMJE-formulier
Maaike P. Terra ICMJE-formulier
Miranda J.C.M. Elmans-Reuvers ICMJE-formulier
Christiaan J.A. van Bergen. ICMJE-formulier
Bram Schoolmeesters

Ook interessant

Reacties