Osteomalacie na intraveneuze ijzersuppletie

Klinische praktijk
Natasja Koks
Esther Donga
Natasha M. Appelman-Dijkstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6078
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

In de praktijk wordt bij patiënten met een ijzergebreksanemie regelmatig besloten het ijzertekort aan te vullen met ferricarboxymaltose (FCM). Het is bekend dat dit medicament een ernstige hypofosfatemie kan induceren.

Casus

Een 63-jarige man met een ijzergebreksanemie door bloedverlies bij hereditaire hemorragische teleangiëctasieën werd behandeld met FCM. Nadat hij met FCM begonnen was, kreeg hij klachten van botpijn en ontwikkelde hij botfracturen. Aanvullend onderzoek toonde een hypofosfatemische osteomalacie met een hoog fosfaatverlies via de urine. De FGF23-concentratie in serum bleek verhoogd te zijn en bevestigde de diagnose ‘FGF23-gemedieerde hypofosfatemische osteomalacie door intraveneuze ijzersuppletie’.

Conclusie

Denk bij patiënten die frequent intraveneus FCM krijgen toegediend aan het risico op een hypofosfatemie. Door de hypofosfatemie tijdig vast te stellen kan de vorm van ijzersuppletie in een vroeg stadium worden aangepast. Hiermee kunnen ernstige complicaties van het veelvuldig gebruikte FCM worden voorkómen.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam: N. Koks, MSc, aios interne geneeskunde. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde-Endocrinologie, Tilburg: dr. E. Donga, internist-endocrinoloog. Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde-Endocrinologie, Leiden: dr. N. Appelman-Dijkstra, internist-endocrinoloog.

Contact N. Koks (n.koks.1@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Natasja Koks ICMJE-formulier
Esther Donga ICMJE-formulier
Natasha M. Appelman-Dijkstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties