Organisatie van acute beroertezorg: onderzoeksgegevens

Klinische praktijk
Josephine M.J. Stoffels
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1117

Rectificatie

Dit artikel is gekoppeld aan artikel A8442 (contra), artikel A8422 (pro), en aan de infographic 'Organisatie van ischemische beroertezorg'.

Een patiënt met een ischemische beroerte moet zo snel mogelijk trombolyse krijgen, tenzij hiervoor contra-indicaties bestaan. Tussen het ontstaan van de eerste symptomen en trombolyse (‘onset-to-needle’-tijd) moet zo min mogelijk tijd verstrijken; in ieder geval niet meer dan 4,5 h. Ziekenhuizen kunnen hierop pas invloed uitoefenen vanaf het moment dat de patiënt binnen de ziekenhuismuren is. Daarom is de tijd tussen de aankomst in het ziekenhuis en trombolyse (‘door-to needle’-tijd) een prestatie-indicator. Patiënten met symptomen van een ischemische beroerte kunnen nu worden opgevangen in elk ziekenhuis dat een stroke-unit heeft. Dat geldt voor nagenoeg ieder ziekenhuis in Nederland.1 De vraag in dit debat is: verbetert centralisatie van acute beroertezorg de prognose van patiënten?

Nederlands onderzoek

In Nederland is een prospectieve, observationele, multicentrische studie over dit onderwerp gedaan. Dit is het onderwerp van de ‘infographic’ hiernaast. Gedurende 6 maanden werd centrale opvang (patiënten uit de provincie Groningen worden…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Josephine M.J. Stoffels, wetenschappelijk eindredacteur

Pieter van Eijsden, adjunct-hoofdredacteur

Centralisatie van acute beroertezorg is slechter
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties