Extra behoedzaamheid vereist

Orgaandonatie na euthanasie bij patiënten met een psychische stoornis

Illustratie van iemand die verdrinkt met een bloem in de hand
Gert van Dijk
Paul F. Bouvy
Rozemarijn L. van Bruchem-Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8033
Abstract

Orgaandonatie na euthanasie is moreel aanvaardbaar. Maar hoe ligt dat bij een patiënt met een psychische stoornis? Het Erasmus MC heeft voor deze groep uit voorzorg een extra toets ingesteld.

Samenvatting

Orgaandonatie na euthanasie (ODE) komt in Nederland relatief vaak voor bij patiënten met een psychische stoornis. In dit artikel bespreken we de specifieke morele dilemma’s die ontstaan als patiënten met een psychische stoornis een verzoek om ODE doen. Bij deze patiënten bestaat naar onze mening het risico dat het verzoek om ODE wordt beïnvloed door de psychische stoornis, een gevaar dat minder bestaat bij patiënten die om ODE vragen vanwege een somatische aandoening. Om deze reden bepleiten wij extra behoedzaamheid bij het inwilligen van een verzoek om ODE bij deze groep patiënten. Patiënten die euthanasie krijgen op grond van een psychische stoornis zouden niet zonder meer in aanmerking moeten komen voor ODE; er zou bij deze patiënten altijd aanvullende psychiatrische expertise moeten worden ingeroepen.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Filosofie en Ethiek van de Geneeskunde: drs. G. van Dijk, medisch ethicus; dr. R.L. van Bruchem-Visser, internist ouderengeneeskunde (tevens: afd. Interne Geneeskunde); afd. Psychiatrie: dr. P.F. Bouvy, psychiater.

Contact G. van Dijk (g.vandijk.2@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gert van Dijk ICMJE-formulier
Paul F. Bouvy ICMJE-formulier
Rozemarijn L. van Bruchem-Visser ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties