Richtlijn ‘Orgaandonatie na euthanasie’

Klinische praktijk
Han Mulder
Gert Olthuis
Marion Siebelink
Rik Gerritsen
Ernst van Heurn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2135
Abstract

Samenvatting

  • In maart 2017 verscheen de multidisciplinaire richtlijn ‘Orgaandonatie na euthanasie’ op verzoek van de minister van VWS.
  • Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de organisatie en uitvoering van het verzoek van een patiënt met een euthanasiewens om na de uitvoering van de euthanasie zijn of haar organen te doneren.
  • Het is belangrijk conflicterende belangen te vermijden zolang de patiënt die na euthanasie organen wil doneren, nog leeft.
  • De uitvoerder van de euthanasie is verantwoordelijk voor de toetsing van het ondraaglijk lijden en het waarborgen van een weloverwogen en vrijwillige keuze voor eventuele orgaandonatie.
  • Tijdens de procedure moet gestreefd worden naar minimale belasting van de patiënt en zijn familie.
Auteursinformatie

Dalfsen.

Dr. H. Mulder, huisarts.

Radboudumc, afd. Medische Ethiek, Nijmegen.

Dr. G. Olthuis, medisch ethicus.

UMC Groningen, Transplantatie Centrum, Groningen.

Dr. M. Siebelink, coördinator.

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Intensive Care, Leeuwarden.

Drs. R. Gerritsen, donatie-intensivist.

AMC/VUmc, Paediatric Surgical Center of Amsterdam, Amsterdam.

Prof.dr. E. van Heurn, kinder- en transplantatiechirurg.

Contact dr. H. Mulder (huisartsmulder@xs4all.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Han Mulder ICMJE-formulier
Gert Olthuis ICMJE-formulier
Marion Siebelink ICMJE-formulier
Rik Gerritsen ICMJE-formulier
Ernst van Heurn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties