Onmisbaar bij screening op type 2-diabetes

Orale glucosetolerantietest

Klinische praktijk
Maarten R. Soeters
Mireille J. Serlie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A210

Patiënten met een verstoorde glucoseregulatie, zoals een gestoorde glucosetolerantie of diabetes mellitus type 2 (DM2), worden vaak pas laat als zodanig herkend. Daardoor kunnen micro- en macrovasculaire complicaties al bij de diagnose aanwezig zijn. Deze verstoorde glucoseregulatie kan met een orale glucosetolerantietest (OGTT) worden gediagnosticeerd. Een van de criteria om te screenen is overgewicht, dat wil zeggen een BMI > 25 kg/m2, bij patiënten ouder dan 45 jaar.1 Screening kan ook plaatsvinden op jongere leeftijd met als indicatie hypertensie of dyslipidemie. Intensieve behandeling en leefstijlinterventies kunnen al in een vroeg stadium complicaties van de verstoorde glucoseregulatie reduceren.

Het gestoorde glucosemetabolisme bij patiënten met DM2 bestaat uit de combinatie van (a) verminderde gevoeligheid voor insuline (= insulineresistentie), (b) verhoogde endogene glucoseproductie en (c) onvoldoende insulinesecretie. De eerste manifestatie van DM2 bij risicopatiënten is het optreden van een gestoorde glucosetolerantie, alvorens de nuchtere plasmaglucosespiegel stijgt.2 De nuchtere glucosewaarde…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Endocrinologie en Metabolisme, Amsterdam.

Dr. M.R. Soeters en dr. M.J. Serlie, internisten.

Contact dr. M.R. Soeters (m.r.soeters@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 februari 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties