Geen plaats bij screening op type 2-diabetes

Orale glucosetolerantietest

Klinische praktijk
Jeroen Hermanides
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A316
Abstract

De orale glucosetolerantietest (OGTT) is jarenlang gebruikt als diagnosticum voor diabetes mellitus type 2 (DM2). Bij deze test wordt op grond van de plasmaglucoseconcentratie 2 h na het innemen van 75 g glucose bepaald of de patiënt een gestoorde glucosetolerantie of DM2 heeft. Er zijn echter twee belangrijke argumenten waarom de OGTT een achterhaalde test is: er is geen enkele meerwaarde boven het bepalen van een nuchtere glucosewaarde en de test is niet reproduceerbaar.

De orale glucosetolerantietest (OGTT) is jarenlang gebruikt als diagnosticum voor diabetes mellitus type 2 (DM2). Bij deze test wordt op grond van de plasmaglucoseconcentratie 2 h na het innemen van 75 g glucose bepaald of de patiënt een gestoorde glucosetolerantie of DM2 heeft. Er zijn echter twee belangrijke argumenten waarom de OGTT een achterhaalde test is: er is geen enkele meerwaarde boven het bepalen van een nuchtere glucosewaarde en de test is niet reproduceerbaar.

Allereerst is…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. J. Hermanides, arts-onderzoeker; prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Contact drs. J. Hermanides (j.hermanides@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 februari 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties