Orale antibiotica ter behandeling van patiënten met febriele neutropenie geïnduceerd door chemotherapie

Nieuws
F.P.J. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2392-3

Bij de behandeling van maligniteiten is koorts met neutropenie een potentieel levensbedreigende aandoening. Opname in een ziekenhuis en directe behandeling met intraveneus breedspectrumantibiotica zijn dan geïndiceerd. Het is bekend dat patiënten met febriele neutropenie door chemotherapie ingedeeld kunnen worden in laag- en hoogrisicogroepen. Onder een hoog risico wordt verstaan patiënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties