Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. III. SWAB-richtlijnen voor antimicrobiële therapie bij volwassenen met bronchitis in het ziekenhuis

M.E.E. van Kasteren
W.J.A. Wijnands
E.E. Stobberingh
R. Janknegt
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2512-5
Abstract

Samenvatting

- De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft richtlijnen opgesteld voor empirische antimicrobiële therapie in het ziekenhuis bij volwassen patiënten met bronchitis.

- Acute bronchitis wordt zelden door bacteriën veroorzaakt; antibiotische therapie is daarom in de meeste gevallen niet geïndiceerd.

- Bij een exacerbatie van astma of chronische obstructieve longziekte (COPD) is de primaire therapie gericht op het bestrijden van de inflammatoire reactie en het bronchospasme. Bij toename van dyspnoe, bij (toename van) sputumproductie en bij (toename van) purulentie van het sputum geeft antibiotische therapie wellicht een bekorting van de symptomen en de ziekteduur.

- Gezien het spectrum, het doseringsgemak en de gunstige prijs heeft doxycycline de voorkeur. Indien de patiënt voorheen niet antibiotisch werd behandeld, is amoxicilline ook een goede keus.

- Macrolide-antibiotica zijn geen middelen van eerste keus omdat bij grootschalig gebruik gemakkelijk resistentie ontstaat.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.M.E.E.van Kasteren, internist; prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist-infectioloog.

Deventer Ziekenhuis, afd. Longziekten, Deventer.

Dr.W.J.A.Wijnands, longarts.

Universiteit Maastricht, vakgroep Microbiologie en Bacteriologie, Maastricht.

Mw.dr.E.E.Stobberingh, medisch microbioloog.

Maaslandziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Sittard.

Dr.R.Janknegt, ziekenhuisapotheker.

Contact mw.M.E.E.van Kasteren

Ook interessant

Reacties