Kan de patiënt het zelf beter?

Optimaliseren van bloeddrukbehandeling

Opinie
Arno W. Hoes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8498
Abstract

De afgelopen 40 jaar is er veel veranderd in de manier waarop we in de praktijk omgaan met een verhoogde bloeddruk. In het verleden werd een verhoogde bloeddruk veelal beschouwd als een ziekte (hypertensie) en de patiënt moest daarvoor behandeld worden met geneesmiddelen. Nu wordt een verhoogde bloeddruk gezien als een van de cardiovasculaire risicofactoren. Antihypertensiva worden, als het goed is, alleen voorgeschreven aan personen met een verhoogde bloeddruk die een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen hebben op basis van hun risicoprofiel.

Ook de niveaus waarboven we spreken van een verhoogde bloeddruk en de streefwaarden bij bloeddrukverlaging zijn veranderd. De oude getrouwe grenswaarde van 120/80 mmHg werd aanvankelijk opgehoogd, vervolgens weer verlaagd – vooral bij hoog-risicopatiënten – en recentelijk is er weer een kentering naar hogere waarden.1 Er verandert dus veel.

Maar sommige dingen veranderen niet. Zoals het percentage personen met een medicamenteus behandelde hoge bloeddruk dat de in…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Prof.dr. A.W. Hoes, klinisch epidemioloog (a.w.hoes@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arno W. Hoes ICMJE-formulier
Betere bloeddrukcontrole door eigen regie van patiënt
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties