Betere bloeddrukcontrole door eigen regie van patiënt

Nieuws
Monika Hollander
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8310

Waarom dit onderzoek?

Veel patiënten met hypertensie bereiken niet de streefwaarde voor hun bloeddruk. Het is aangetoond dat betere bloeddrukcontrole kan worden bereikt door patiënten zelf hun bloeddruk te laten controleren en vervolgens hun medicatie aan te laten passen. Het is echter onduidelijk of dit ook geldt voor patiënten met…

Auteursinformatie

Contact (m.hollander-2@umcutrecht.nl)

Optimaliseren van bloeddrukbehandeling
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties