De PHANTASi-trial

Optimaliseren ketenzorg bij patiënten met sepsis

Onderzoek
Nadia Alam
Patricia M. Stassen
Prabath W.B. Nanayakkara
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8541

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

De behandeling van een acuut zieke patiënt bij wie sepsis vermoed wordt vereist teamwerk en een optimaal functionerende zorgketen. Vroege herkenning en snel beginnen met de behandeling van patiënten met sepsis – onder andere met antibiotica – is van belang voor een betere overleving.1 Ondanks de toenemende aandacht voor de verkorting van tijd tot toediening van antibiotica ontstaat nog steeds vertraging op de Spoedeisende Hulp (SEH).

De acute zorg fungeert als geen ander als een keten, waarbij de verschillende schakels elkaar kunnen versterken. Zo leverde ambulancepersoneel een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van zorg voor patiënten met een acuut coronair syndroom, CVA of een trauma. Ook het grootste deel van de patiënten met ernstige sepsis wordt al gezien door ambulancepersoneel voordat zij in het ziekenhuis belanden. Wanneer al in de ambulance herkend wordt dat de patiënt een sepsis heeft en als daar…

Auteursinformatie

* Namens het onderzoeksconsortium Acute Interne Geneeskunde en de PHANTASi-trialgroep.

VU medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. N. Alam, arts-onderzoeker; dr. P.W.B. Nanayakkara, internist acute geneeskunde.

MUMC, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Dr. P.M. Stassen, internist acute geneeskunde.

Contact drs. N. Alam (n.alam@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Nadia Alam ICMJE-formulier
Patricia M. Stassen ICMJE-formulier
Prabath W.B. Nanayakkara ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties