Optimaliseer uw overdracht: 10 tips

Klinische praktijk
Stephanie van der Leij
Margriet M.E. Schneider
Suzanne E. Geerlings
Karin A.H. Kaasjager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9085
Abstract

In een serie artikelen in de rubriek Stand van zaken worden de huidige kennis en recente inzichten over een onderwerp samengevat in enkele praktische tips. Meer achtergrondinformatie over deze tips is te vinden op www.ntvg.nl.

Samenvatting

De overdracht is van groot belang voor de continuïteit van de zorg en draagt bij aan de patiëntveiligheid. Volgens de Joint Commission International (JCI), een Amerikaans kwaliteitsinstituut, is 67% van de medische fouten het gevolg van miscommunicatie. Meer dan de helft van deze fouten blijkt toe te schrijven aan een gebrekkige medische overdracht. De JCI en de World Health Organization bevelen aan de overdracht te standaardiseren en artsen te trainen, om zo de kwaliteit van de medische overdracht te verbeteren. Tijdens de opleiding tot arts of medisch specialist is er weinig aandacht voor overdragen als essentiële medische competentie. In veel klinieken ontbreekt het aan training of een gestandaardiseerd format voor de overdracht. In dit artikel bespreken wij 10 tips ter verbetering van de kwaliteit van uw intradisciplinaire overdracht.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.
Drs. S. van der Leij, aios interne geneeskunde;
prof.dr. M.M.E. Schneider, prof.dr. K.A.H. Kaasjager, internisten, opleiders.
AMC Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.
Prof.dr. S.E. Geerlings, internist, opleider.
Contactpersoon: prof.dr. M.M.E. Schneider
(m.m.e.schneider@umcutrecht.nl).

Contact (m.m.e.schneider@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Stephanie van der Leij ICMJE-formulier
Margriet M.E. Schneider ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
Karin A.H. Kaasjager ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties