Optimale tijdsduur tot operatie bij een heupfractuur

Klinische praktijk
Stijn C. Voeten
Victor M. Baart
Pieta Krijnen
Inger B. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2911
Abstract

Samenvatting

  • De optimale tijdsduur tot operatie bij patiënten met een heupfractuur is nog steeds onderwerp van discussie en hierover is veel gepubliceerd.
  • Hoewel ‘tijdsduur tot operatie’ sinds 2017 een kwaliteitsindicator is op de transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland, bestaat er in de literatuur geen consensus over de tijdsduur waarbinnen patiënten met een heupfractuur geopereerd moeten zijn.
  • Een analyse van de gegevens van IGJ-kwaliteitsindicator ‘percentage heupfractuur geopereerd binnen kalenderdag’ laat zien dat in Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 93% van de patiënten met ASA-klasse 1-2 en 86% van de patiënten met ASA-klasse > 2 binnen één kalenderdag na presentatie geopereerd werd.
  • Uitstel van de operatie omwille van preoperatieve optimalisatie van de patiënt leidt niet tot een verhoogde mortaliteit.
  • Uitstel van de operatie verhoogt wel het risico op complicaties als pneumonie en decubitus.
Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Traumachirurgie: drs. S.C. Voeten, onderzoeker; dr. P. Krijnen, epidemioloog; prof.dr. I.B. Schipper, traumachirurg. Afd. Heelkunde: V.M. Baart, BSc, onderzoeker.

Contact S.C. Voeten (s.voeten@dica.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Stijn C. Voeten ICMJE-formulier
Victor M. Baart ICMJE-formulier
Pieta Krijnen ICMJE-formulier
Inger B. Schipper ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties