Optimale tijdsduur tot operatie bij een heupfractuur

Stand van zaken
07-02-2019
Stijn C. Voeten, Victor M. Baart, Pieta Krijnen en Inger B. Schipper

Samenvatting

  • De optimale tijdsduur tot operatie bij patiënten met een heupfractuur is nog steeds onderwerp van discussie en hierover is veel gepubliceerd.
  • Hoewel ‘tijdsduur tot operatie’ sinds 2017 een kwaliteitsindicator is op de transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland, bestaat er in de literatuur geen consensus over de tijdsduur waarbinnen patiënten met een heupfractuur geopereerd moeten zijn.
  • Een analyse van de gegevens van IGJ-kwaliteitsindicator ‘percentage heupfractuur geopereerd binnen kalenderdag’ laat zien dat in Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 93% van de patiënten met ASA-klasse 1-2 en 86% van de patiënten met ASA-klasse > 2 binnen één kalenderdag na presentatie geopereerd werd.
  • Uitstel van de operatie omwille van preoperatieve optimalisatie van de patiënt leidt niet tot een verhoogde mortaliteit.
  • Uitstel van de operatie verhoogt wel het risico op complicaties als pneumonie en decubitus.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing