De mediale collumfractuur

Is er nog plaats voor conservatieve behandeling?
Stand van zaken
04-12-2014
Daphne van Embden, Pieta Krijnen en Inger B. Schipper
  • Patiënten met niet-gedisloceerde of geïnclaveerde collumfracturen worden doorgaans kopsparend geopereerd en de fractuur wordt intern gefixeerd.
  • In de huidige richtlijn staat dat bij patiënten met niet-gedisloceerde collumfracturen een conservatieve behandeling overwogen kan worden. Dit geldt voor patiënten met een 'gezond' patiëntenprofiel en bij patiënten die hun gebroken heup al hebben belast.
  • Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat de conservatieve behandeling van patiënten met niet-gedisloceerde collumfracturen faalt bij ongeveer 30% van de patiënten.
  • Meestal krijgt een patiënt bij wie conservatieve behandeling heeft gefaald een kop-halsprothese of een totale heupprothese.
  • De plaatsing van een kop-halsprothese heeft een hoger chirurgisch en anesthesiologisch operatierisico vergeleken met de interne fixatie van niet-gedisloceerde collumfracturen.
  • Gezien de kwaliteit van de operatietechnieken en de verbetering van de perioperatieve zorg is het operatierisico beperkt en moet sterk worden overwogen niet-gedisloceerde collumfracturen direct intern te fixeren bij alle patiënten met een levensverwachting langer dan 2 weken.

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?