De samenhang tussen uitstel van operatie bij een heupfractuur en het complicatierisico

Onderzoek
B.J. Blom
H. van Dis
M.P. Simons
W.J. Willems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2050-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke factoren bijdragen aan het uitstellen van een operatie voor heupfracturen en nagaan of er een relatie bestaat tussen uitstel van operatie en het ontstaan van postoperatieve complicaties.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Geïncludeerd werden patiënten die tussen 1 januari 2001-31 december 2003 met een heupfractuur opgenomen waren geweest in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. De duur van opname tot operatie werd bepaald. Als mogelijke voorspellende factoren van uitstel van operatie werden onderzocht: demografische gegevens en andere patiëntkenmerken, preoperatieve medicatie, comorbiditeit, preoperatieve acute aandoeningen, classificering volgens de American Society of Anesthesiologists (ASA); ook werd nagegaan of het een heroperatie betrof. Om het effect van uitstel op complicaties na te gaan werden postoperatieve complicaties onderzocht als delirium, decubitus, urineweginfectie, pneumonie, longembolie, diepe veneuze trombose, wondinfectie, falen van osteosynthese en overlijden gedurende opname.

Resultaten

In totaal 446 patiënten, 98 mannen en 348 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 82,2 jaar, voldeden aan de inclusiecriteria. Afzonderlijke voorspellers van het uitstel van operatie waren ASA-classificatie, preoperatieve urineweginfectie, preoperatieve pneumonie, preoperatief delirium, preoperatieve anemie en heroperatie. Er werd geen significant verband gevonden tussen uitstel van operatie en het optreden van postoperatieve complicaties.

Conclusie

De preoperatieve medische conditie speelt een belangrijke rol bij het uitstellen van de operatie voor een heupfractuur. Op basis van dit onderzoek kan het postulaat van de prestatie-indicator, namelijk dat uitstel van operatie tot meer complicaties leidt, niet worden ondersteund.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2050-4

Auteursinformatie

Hr.B.J.Blom, arts, Amsterdam.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Postbus 95.500, 1090 HM Amsterdam.

Afd. Epidemiologie: hr.H.van Dis, epidemioloog en medisch psycholoog.

Afd. Algemene Heelkunde: hr.dr.M.P.Simons, chirurg-traumatoloog.

Afd. Orthopedie: hr.dr.W.J.Willems, orthopedisch chirurg.

Contact hr.dr.W.J.Willems (w.j.willems@olvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties