Heupfracturen zo snel mogelijk opereren

Opinie
J.A.N. Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2027-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2050.

Naarmate onze bevolking ouder wordt, zullen heupfracturen een groter medisch en maatschappelijk probleem worden. Nu al wordt geschat dat de kans tijdens het leven een heupfractuur te krijgen bij vrouwen 18 is en bij mannen 6. Het risico in het jaar na de heupfractuur te overlijden ligt rond de 20 en is aanzienlijk hoger dan bij leeftijdgenoten zonder heupfractuur. Van de patiënten die niet overlijden, blijft een aanzienlijk deel aangewezen op meer verzorging dan vóór hun fractuur.1

Het staat niet ter discussie dat de meeste patiënten met een heupfractuur een operatieve behandeling moeten krijgen. Zonder operatie moeten zij langdurig in bed blijven met alle daaraan verbonden risico’s als trombo-embolieën, luchtweginfecties, decubitus en urineweginfecties.2 Echter, overhaaste chirurgie kan de perioperatieve risico’s vergroten. Of een vroege operatie een beter resultaat geeft dan een late operatie is onopgehelderd. Een aantal onderzoekers komt tot…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Orthopedie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Contact Hr.prof.dr.J.A.N.Verhaar, orthopeed (j.verhaar@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties