Optimale behandelingsduur van orale antistollingstherapie van veneuze trombo-embolie

Nieuws
M.J.J. Hommel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2584

Over de optimale dosering van orale antistollingstherapie bij patiënten met een diepe veneuze trombose (DVT) bestaat op dit moment enige overeenstemming, echter over de optimale behandelingsduur heerst op dit moment nog veel onzekerheid. Schulman et al. behandelden 897 patiënten met een eerste episode van DVT of longembolie, gedurende ten minste…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties