Opereren beter dan fysiotherapie bij femoro-acetabulaire impingement?

Onderzoek
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3969

Waarom dit onderzoek?

Het femoro-acetabulaire impingement syndroom1 (FAIS) is een bepaalde vorm van de heup die het heupgewricht vatbaar maakt voor slijtage (figuur 1). De aandoening komt bij circa een vijfde van de bevolking voor. Bij minder dan 25% van deze mensen leidt deze specifieke vorm tot pijn of…

Auteursinformatie

Contact E. d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties