Doen of laten? Een klinische richtlijn

Decompressiechirurgie bij subacromiaal pijnsyndroom*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Jako S. Burgers
Michel P.J. van den Bekerom
Rudolf W. Poolman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3945

Hebben volwassenen met atraumatische schouderpijn gedurende meer dan 3 maanden, gediagnosticeerd als ‘subacromiaal pijnsyndroom’ (SAPS), baat bij chirurgie? Een internationale, multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit artsen, paramedici, methodologen en patiënten, geeft een sterke aanbeveling om niet te opereren.1

Achtergrond

Tot een kwart van de volwassenen heeft in het afgelopen jaar schouderpijn gehad.2 Ongeveer de helft daarvan herstelt volledig binnen 6 maanden.3 Pijn langer dan 3 maanden houdt verband met slechter herstel en verminderd vermogen om te werken. Subacromiale pijn is de meest voorkomende vorm (tot 70%) van schouderpijn.4 De pijn treedt op bij het optillen van de arm, gaat gepaard met verminderde kracht in de schouder en leidt vaak tot slaapproblemen. De meeste patiënten met subacromiale pijn zonder trauma in de voorgeschiedenis krijgen de diagnose ‘SAPS’.

Huidige praktijk

Behandeling voor SAPS door de huisarts bestaat uit voorlichting, adviezen en zo nodig paracetamol.5 Bij onvoldoende vermindering van…

Auteursinformatie

Contact Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: prof. dr. J.S. Burgers, huisarts (j.burgers@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Michel P.J. van den Bekerom Niet beschikbaar
Rudolf W. Poolman Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties