Artikel voor onderwijs en opleiding

Schouderklachten

Illustratie van een vrouw met een gepijnigd gezicht. Ze heeft haar hand op haar eigen schouder gelegd.
W. Jaap Willems
Ramon P.G. Ottenheijm
Babette M. Pluim
Peter Portegies
Diane van der Woude
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6848
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 23 november 2024.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
 • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.
 • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
 • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

  Onder schouderklachten verstaan we pijn in het schoudergebied, met of zonder beperking van de bewegingsuitslag van de schouder. Het schoudergebied beslaat de schouder en bovenarm, inclusief het schouderblad; de basis van de nek vormt de bovengrens van dit gebied, de elleboog de ondergrens (figuur 1 en 2). Schouderklachten komen frequent voor; het betreft de twee na meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. De incidentie in de huisartsenpraktijk is 35 episoden per 1000 persoonsjaren; de jaarlijkse prevalentie is 3,1%.1 In de algemene bevolking is de prevalentie hoger; slechts 40% van de patiënten met schouderklachten bezoekt de huisarts.1 Van alle patiënten die de huisarts bezoeken vanwege schouderklachten is 50% na 6 maanden genezen; na 1 jaar is dat 60%.

  Het subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) is verantwoordelijk voor 70-80% van de schouderklachten.1,2 De classificatie van schouderklachten is in de loop der jaren veranderd. Momenteel worden schouderklachten ingedeeld op basis van de…

  Auteursinformatie

  DC Expertise Centrum, Amsterdam: dr. W.J. Willems, orthopedisch chirurg. Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: dr. R.P.G. Ottenheijm, huisarts. University of Pretoria, Faculty of Health Sciences, Section Sports Medicine, Pretoria, Zuid-Afrika: prof.dr. B.M. Pluim, sportarts (tevens: Amsterdam UMC, IOC Research Center, Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports (ACHSS), Amsterdam). OLVG, afd. Neurologie, Amsterdam: prof.dr. P. Portegies, neuroloog. LUMC, afd. Reumatologie, Leiden: dr. D. van der Woude, reumatoloog.

  Contact W.J. Willems (w.j.willems@xs4all.nl)

  Belangenverstrengeling

  Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

  Verantwoording

  Joup Maeijer, audiovisuele dienst OLVG, maakte illustraties voor een eerdere versie van het manuscript.

  Auteur Belangenverstrengeling
  W. Jaap Willems ICMJE-formulier
  Ramon P.G. Ottenheijm ICMJE-formulier
  Babette M. Pluim ICMJE-formulier
  Peter Portegies ICMJE-formulier
  Diane van der Woude ICMJE-formulier
  Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
  NTvG Leerartikelen
  Huisartsgeneeskunde

  Gerelateerde artikelen

  Reacties