Operatieve behandeling van pijnlijke neuromen
Open

Stand van zaken
08-09-2011
Annemieke Stokvis en J. Henk Coert

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Rotterdam.

Dr. A. Stokvis, aios Huisartsgeneeskunde; dr. J.H. Coert, plastisch chirurg.

Contactpersoon: dr. A. Stokvis (astokvis@gmail.com).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juli 2011