Openheid over fouten in de gezondheidszorg

Perspectief
J. Legemaate
J.J.E. van Everdingen
J. Kievit
J.W.M. Stappers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:319-22
Abstract

Samenvatting

De aandacht voor openheid over medische fouten is de laatste jaren sterk toegenomen. Er is nog steeds terughoudendheid onder artsen om fouten toe te geven en met de patiënt te bespreken. Door recente wetgevingsontwikkelingen is de onduidelijkheid over de juridische gevolgen van openheid afgenomen. Van belang is dat artsen eerlijk en open met de patiënten over fouten praten, dat zij zo nodig spijt betuigen en dat maatregelen worden genomen om herhaling van fouten te voorkomen. Psychologische factoren die openheid belemmeren blijven een punt van aandacht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:319-22

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Hr.prof.mr.J.Legemaate, gezondheidsjurist.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Medisch Wetenschappelijke Raad, Utrecht.

Hr.dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog en secretaris.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Medirisk, Utrecht.

Hr.J.W.M.Stappers, directeur.

Contact Hr.prof.dr.J.Kievit, chirurg en hoogleraar Medische Besliskunde (johan.legemaate@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties