Het bespreken van medische fouten met de patiënt

Perspectief
Gabor E. Linthorst
Rudolf A. Torrenga
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B66
Abstract

Samenvatting

Hoe artsen omgaan met fouten komt steeds meer in de belangstelling. Patiënten vinden openheid over door artsen gemaakte fouten erg belangrijk. De heersende gedachte is dat openheid over fouten ertoe leidt dat patiënten minder klachten indienen, ook al is dit niet onomstotelijk aangetoond. Bij een gesprek met de patiënt over een fout dient de nadruk te liggen op empathie en op maatregelen die genomen zullen worden om eenzelfde fout in de toekomst te voorkomen. Men moet zich realiseren dat het erkennen van een medische fout, dan wel het toegeven dat het beter had gemoeten, geen consequenties heeft voor een tuchtzaak die zou kunnen volgen. Echter, het erkennen van aansprakelijkheid moet overgelaten worden aan de verzekeraar.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. G.E. Linthorst, arts in opleiding tot internist; prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag.

Mr. R.A. Torrenga, jurist.

Contact prof.dr. J.B.L. Hoekstra (j.b.hoekstra@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 mei 2008

Ook interessant

Reacties