Open laterale clavicularesectie bij acromioclaviculaire artrose: gunstige resultaten na 1 jaar

Onderzoek
Martijn A.J. te Stroet
B. Willem Schreurs
Maarten C. de Waal Malefijt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2279
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de follow-upresultaten 1 jaar na open laterale clavicularesectie bij patiënten met acromioclaviculaire artrose. Bij deze operatie wordt een stukje bot van het laterale deel van de clavicula afgezaagd.

Opzet

Prospectief beschrijvend.

Methode

De gegevens van alle patiënten die een open laterale clavicularesectie hadden ondergaan in de periode juli 1999-juni 2008 werden verzameld, waarbij de preoperatieve en de postoperatieve gegevens na 1 jaar werden bestudeerd. Het betrof 23 operaties bij 22 patiënten. Bij dit onderzoek werd de constant-score voor de functionaliteit van de schouder bepaald. Daarnaast werden visueel-analoge scores (VAS-scores) voor de pijn en tevredenheid met betrekking tot de schouder bepaald. De resultaten werden beoordeeld met de t-toets voor gepaarde waarnemingen en de non-parametrische toets van Wilcoxon.

Resultaten

Gemiddeld werd 7,8 mm van de laterale clavicula gereserceerd. Preoperatief was de gemiddelde constant-score 64 (SD: 14) en na 1 jaar was deze verbeterd tot 86 (SD: 14; p < 0,001). Bij 91% van de patiënten was de postoperatieve constant-score verbeterd ten opzichte van de preoperatieve score. De mediane VAS-score voor pijn nam af van 70 (95-BI: 60-77) preoperatief naar 25 (0-48) 1 jaar na de operatie (p < 0,001). Ook de mediane VAS-score voor tevredenheid verbeterde van 40 (40-50) naar 85 (68-100) (p < 0,001).

Conclusie

De open laterale clavicularesectie was een mogelijkheid om klachten te verminderen bij patiënten bij wie conservatieve maatregelen en medicamenteuze behandeling niet afdoende waren ter behandeling van een artrotisch acromioclaviculair gewricht.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Orthopedie: M.A.J. te Stroet, coassistent; dr. B.W. Schreurs en dr. M.C. de Waal Malefijt, orthopedisch chirurgen.

Contact dr. M.C. de Waal Malefijt (m.dewaalmalefijt@orthop.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 augustus 2010

De midclaviculaire fractuur
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties