Resultaten van de voorste schouderdecompressie volgens Neer bij een impingementsyndroom van de schouder: weinig invloed op arbeidsgeschiktheid

Onderzoek
R.L. Diercks
S.J. Ham
J.M. Ros
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1266-9
Abstract

Samenvatting

Doel

De beoordeling van het effect van operatieve behandeling van het impingementsyndroom van de schouder op de arbeidsgeschiktheid.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Orthopedie.

Patiënten en methoden

Bij een groep van 131 patiënten die van 1 januari 1984 tot 31 december 1993 een voorste schouderdecompressie had ondergaan wegens schouderklachten op basis van impingement gedurende meer dan 1 jaar, werden in januari 1996 de uitkomst van de behandeling op de pijn, de arbeidsfunctie en de deelname aan het arbeidsproces onderzocht. Resultaten werden gemeten met een geobjectiveerde scorelijst voor pijn en functie en met een vergelijking van door de patiënt aangegeven werksituaties vóór en na de operatie.

Resultaten

Er waren 97 patiënten (74) die een redelijk tot goed eindresultaat hadden, gemeten met de scorelijst. Het aantal volledig arbeidsgeschikten vóór de operatie en bij onderzoek was gelijk, namelijk 45 van de 131 (34). Er waren 34 patiënten (26) die ander werk of aangepast werk hadden en 37 (28) die geheel arbeidsongeschikt waren (samen 71 patiënten; 54); 15 patiënten (11) waren op leeftijdsgronden uit het arbeidsproces getreden. Zeer schouderbelastend werk en het zich preoperatief in de ziektewet bevinden vergrootten significant de kans om postoperatief definitief afgekeurd te worden.

Conclusie

Hoewel de objectieve resultaten redelijk goed waren, veranderde het percentage volledig arbeidsgeschikten door de operatieve behandeling niet noemenswaardig.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.R.L.Diercks en S.J.Ham, orthopedisch chirurgen; J.M.Ros, co-assistent.

Contact dr.R.L.Diercks

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties